بالبینگ گنجشک

2,000 تومان

بالبینگ گنجشک کد ۰۱۱۴۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۱۶cm