طرح بالبینگ 5 مدل

5,000 تومان

طرح بالبینگ 5 مدل کد : 01597 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح بالبینگ خرس و زرافه و قلب

5,000 تومان

طرح بالبینگ خرس و زرافه و قلب کد : 01528 فرمت : dxf- cdr برای برش با لیزر cut و…

طرح لیزر بالبینگ بابانوئل

2,000 تومان

طرح لیزر بالبینگ بابانوئل کد ۰۱۴۹۳ فرمت CDR و DXF برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع :…

طرح بالبینگ عکاس

3,000 تومان

طرح بالبینگ عکاس کد ۰۱۴۲۰ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع :۱۹cm

طرح بالبینگ قفل و کلید

5,000 تومان

طرح بالبینگ قفل و کلید کد ۰۱۴۱۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

بالبینگ خرس و قلب

2,000 تومان

بالبینگ خرس و قلب کد ۰۱۲۹۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

بالینگ مینی یون

3,000 تومان

بالینگ مینی یون کد ۰۱۲۸۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

بالبینگ قلب

2,000 تومان

بالبینگ قلب کد ۰۱۲۸۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

بالبینگ مرد سیگاری

3,000 تومان

بالبینگ مرد سیگاری کد ۰۱۲۳۵ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۱۹/۵cm