ساعت ایستاده اژدها

40,000 تومان

Laser Cut Standing dragon clock

طرح ساعت سر گربه

3,000 تومان

طرح ساعت سر گربه کد ۰۱۴۰۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc برای خرید…

طرح ساعت قلب

3,000 تومان

طرح ساعت قلب کد ۰۱۴۰۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc خرید موتور ساعت

طرح ساعت دیواری گربه

3,000 تومان

طرح ساعت دیواری گربه کد ۰۱۴۰۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc برای خرید…

ساعت دیواری ماهیگیر

3,000 تومان

ساعت دیواری ماهیگیر کد ۰۱۳۹۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc برای خرید موتور…

ساعت دیواری دارکوب

3,000 تومان

ساعت دیواری دارکوب کد ۰۱۲۷۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc   خرید موتور…

ساعت دیواری فرشته

3,000 تومان

ساعت دیواری فرشته کد ۰۱۰۹۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

طرح ساعت بچگانه خورشید

5,000 تومان

طرح ساعت بچگانه خورشید کد ۰۱۰۲۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۶cm…

طرح ساعت دیواری مرغ ماهی خوار

10,000 تومان

طرح ساعت دیواری مرغ ماهی خوار کد ۰۰۹۸۷ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…