طرح لیزر سینی

8,000 تومان

Tray – Laser Cut File

طرح سینی و جای استکانی

5,000 تومان

طرح سینی و جای استکانی کد : ۰۱۴۲۸ فرمت DXF – CDR برای برش لیزر cut و cnc

طرح سینی چای

3,000 تومان

طرح سینی چای کد ۰۱۳۹۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

سرویس سینی سه تیکه

5,000 تومان

سرویس سینی سه تیکه کد ۰۱۱۳۰ فرمت DXF – CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc سایز =…

سینی طرح کبوتر

7,000 تومان

سینی طرح کبوتر کد ۰۱۰۵۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح سرویس ۹ تیکه

25,000 تومان

طرح سرویس ۹ تیکه کد ۰۱۰۱۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت =…