بالبینگ زنگوله

3,000 تومان

بالبینگ زنگوله کد ۰۱۱۳۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = ۲۵cm