کشتی بادبانی بارکو بویگارد

6,000 تومان

کشتی بادبانی بارکو بویگارد کد ۰۱۳۹۱ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

کشتی دزدان دریایی

3,000 تومان

کشتی دزدان دریایی کد ۰۱۲۲۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح کشتی توربینی

5,000 تومان

طرح کشتی توربینی کد ۰۰۸۴۰ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول ۴۵…

جامیوه ای طرح کشتی

7,000 تومان

جامیوه ای طرح کشتی کد ۰۰۵۹۷ فرمت DXf – CDR- PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

کشتی گاندولا

10,000 تومان

کشتی گاندولا کد ۰۰۵۰۷ فرمت DXF -CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (طول ۱۰۷…