طرح لیزر کالسکه

7,000 تومان

طرح لیزر کالسکه کد ۰۱۴۲۵ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = ۵۷cm…

میز دکوری کاسکله

7,000 تومان

میز دکوری کاسکله کد ۰۱۳۶۷ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۱۵cm…

کالسکه سلطنتی

8,000 تومان

کالسکه سلطنتی کد ۰۱۳۱۹ فرمتPDF -DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc و برش با دست…

کالسکه و اسب

7,000 تومان

کالسکه و اسب کد ۰۱۲۰۷ فرمت pdf – DXF – CDR برای برش با  دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح کالسکه چوبی

5,000 تومان

طرح کالسکه چوبی کد ۰۰۹۱۱ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح کالسکه در ۲ سایز

7,000 تومان

طرح کالسکه در ۲ سایز کد ۰۰۹۰۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر…

طرح کالسکه وکتوری

10,000 تومان

طرح کالسکه وکتوری کد ۰۰۸۹۸ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول ۳۰…

طرح کالسکه و اسب

7,000 تومان

طرح کالسکه و اسب کد ۰۰۸۱۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

طرح کالسکه وکتور سلطنتی

6,000 تومان

طرح کالسکه وکتور سلطنتی کد ۰۰۱۲۷ فرمت DXf – CDR – PDF – JPG برای برش با دست و دستگاه…