گلدان مدل سه چرخه

6,000 تومان

گلدان مدل سه چرخه کد ۰۱۳۷۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

گلدان چوبی

8,000 تومان

گلدان چوبی کد ۰۱۳۵۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc…

گلدان چوبی

7,000 تومان

گلدان چوبی کد ۰۱۳۴۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۴۰cm قطر…

طرح گلدان

3,000 تومان

طرح گلدان کد ۰۱۳۳۳ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

گلدان

5,000 تومان

گلدان کد ۰۱۲۵۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع…

گلدان ویکتوریایی

10,000 تومان

گلدان ویکتوریایی کد ۰۱۲۳۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

گلدان طرح ژاپانی

6,000 تومان

گلدان طرح ژاپانی  کد ۰۱۱۷۴ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

سه چرخه گلدان

5,000 تومان

سه چرخه گلدان کد ۰۱۱۶۵ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح گلدان سنتی

5,000 تومان

طرح گلدان سنتی کد ۰۰۵۹۳ فرمت DXf – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع ۲۹…