طرح باب اسفنجی

5,000 تومان

طرح باب اسفنجی کد ۰۰۷۲ فرمت DXF – CDR – JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح ماشین BMW

5,000 تومان

طرح ماشین BMW فرمت DXF – CDR – PDF – JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح خانه ویلایی 2

3,000 تومان

طرح خانه ویلایی 2 کد 0044 فرمت : DXF_CDR-JPG ضخامت : 3mm

طرح برج میلاد

8,000 تومان

طرح برج میلاد کد ۰۰۳۷ فرمت DXF – CDR – PDF – JPG برای برش با اره مویی دستی-برقی و…

اسلحه لوله کوتاه carabin 15

3,000 تومان

اسلحه لوله کوتاه carabin 15 فرمت DXF – CDR – PDF – JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر…

طرح لابسترشاه میگو

1,000 تومان

لابستر-شاه میگو کد ۰۰۳۴ فرمت DXF – CDR – JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح عنکبوت

1,000 تومان

طرح عنکبوت کد ۰۰۳۳ فرمت DXF – CDR – JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح جعبه کاربردی جواهرات و قاشق چنگال

6,000 تومان

طرح جعبه کاربردی جواهرات و قاشق چنگال کد ۰۰۳۲ فرمت DXf – CDR – JPG برای برش با دست و…

طرح سطل زباله-گلدان

7,000 تومان

طرح سطل زباله-گلدان کد ۰۰۳۱ فرمت ارائه شده DXF – CDR – JPG برای برش با اره مویی دستی –…