طرح ساعت رومیزی آسیاب بادی

5,000 تومان

طرح ساعت رومیزی آسیاب بادی کد ۰۰۲۳ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر…

طرح جامیوه ای

2,000 تومان

طرح جامیوه ای کد ۰۰۲۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح اژدهای چینی

1,000 تومان

طرح اژدهای چینی کد ۰۰۲۰  فرمت DXF – JPG -CDRبرای برش با اره مویی دستی -برقی و دستگاه لیزر cutو…

طرح جاشمعی پری دریایی

7,000 تومان

طرح جاشمعی پری دریایی کد ۰۰۱۹ فرمت DXF – CDR – برای برش بادستگاه لیزر cut و cnc  ارتفاع =…

طرح لوستر اتاق بچه

3,000 تومان

طرح لوستر اتاق بچه کد ۰۰۱۷  فرمت DXF – CDR – JPG برای برش با اره مویی دستی – برقی…

طرح پروانه آتشی

2,000 تومان

طرح پروانه آتشی  

طرح لوستر پروانه

7,000 تومان

طرح لوستر پروانه  

جا شکلاتی و میوه ای3 طبقه

7,000 تومان

جا شکلاتی و میوه ای3 طبقه فرمت DXF – CDR – PLT برای برش با لیزر (ارتفاع جای میوه ۲۰…

طرح جعبه جواهرات سلطنتی

5,000 تومان

طرح جعبه جواهرات سلطنتی کد ۰۰۰۶  فرمت  DXF – CDR – PDF  برای برش با دست و دستگاه لیزرcut و…