استند سطل زباله

3,000 تومان

استند سطل زباله کد ۰۱۱۰۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۴۲cm…

بالبینگ اهرام مصر

3,000 تومان

بالبینگ اهرام مصر کد ۰۱۱۰۵ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۵cm

طرح فانوس

3,000 تومان

طرح فانوس کد ۰۱۱۰۴ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

بالبینگ اسکلت سر و کلاه

3,000 تومان

بالبینگ اسکلت سر و کلاه کد ۰۱۱۰۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع…

سبد کادو

5,000 تومان

سبد کادو کد ۰۱۱۰۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

بالبینگ گربه

3,000 تومان

بالبینگ گربه کد ۰۱۱۰۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۵cm