جامدادی و کارت ویزیت

5,000 تومان

جامدادی و کارت ویزیت کد ۰۱۰۸۳ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

جاشکلاتی و جاآجیلی

3,000 تومان

جاشکلاتی و جاآجیلی کد ۰۱۰۸۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

بالبینگ خندان

5,000 تومان

بالبینگ خندان کد ۰۱۰۸۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۱cm

جعبه کادو

3,000 تومان

جعبه کادو کد ۰۱۰۸۰ فرمت DXF – CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۱۴cm طول…

گلدان اژدها

3,000 تومان

گلدان اژدها کد ۰۱۰۷۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

استند گوشی برای شارژ

5,000 تومان

استند گوشی برای شارژ کد ۰۱۰۷۸ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…